Indien u wenst kunt u zich inschrijven met de formulieren op deze pagina.

Huisregels

Huishoudelijk reglement zwembad Reynaertland.

Dit reglement is van toepassing op alle bezoekers aan Zwembad Reynaertland.

Zodra men de accommodatie betreedt is men verplicht alle voorschriften en door het personeel gegeven aanwijzingen op te volgen. Het reglement is opgesteld om orde en veiligheid, rust en hygiëne, van iedereen in onze accommodatie te waarborgen.

Personen of groepen waarvan de bedrijfsleiding van mening is dat deze een gevaar vormen voor de orde, veiligheid en rust in deze accommodatie, kunnen zonder nadere motivering de toegang tot de accommodatie worden ontzegd.

Toegangsregels tot Reynaertland:
· jonge kinderen zonder diploma uitsluitend onder doorlopend toezicht en begeleiding van volwassenen;
· dienst- en personeelsruimten zijn niet toegankelijk voor bezoekers;
· bij grote drukte kan de bedrijfsleiding besluiten het aantal bezoekers te beperken;
· honden zijn in Reynaertland niet toegestaan.

Gebruik garderobe:
· waardevolle artikelen kunt U opbergen in de daarvoor bestemde kluisjes;
· volwassenen kunnen we verwijzen naar de grote kleedlokalen indien de situatie hierom vraagt;
· de middengangen alleen betreden met blote voeten;
· breekbare voorwerpen zijn in garderobe niet toegestaan;
· eten, drinken en roken is in de garderobe niet toegestaan;
· het is niet toegestaan zich zonder geldige reden in of bij de garderobe op te houden.

Betreden zwemzaal:
· voordat U de zwemzaal betreedt dient U in verband met de hygiëne te douchen;
· hinderlijk gedrag ten opzichte van andere bezoekers is niet toegestaan;
· hardlopen rond de zwembassins is niet toegestaan;
· snorkelen en duiken met luchtflessen en/of loodgordels is tijdens recreatiezwemmen niet toegestaan;
· personen onder invloed van drugs of alcohol worden niet toegelaten;
· zonder voldoende zwemvaardigheid is het niet toegestaan te zwemmen in het diepste gedeelte van het wedstrijdbad; dit ter beoordeling van het toezichthoudende personeel. Bij kinderen hanteren we de norm; kinderen zonder het Nederlandse A-diploma mogen niet in het diepe gedeelte van het wedstrijdbad;
· medische indicaties – bijvoorbeeld epilepsie – dienen bij het betreden van de zwemzaal gemeld te worden aan het dienstdoende personeel;
· breekbare voorwerpen zijn in de zwemzaal niet toegestaan;
· eten, drinken en roken is in de zwemzaal niet toegestaan;
· het gebruik van badkleding is verplicht, afgeknipte (spijker)broeken zijn niet toegestaan. Ook bermudabroeken waarvan de broekspijpen tot over knie komen zijn niet toegestaan. Bovendien is het dragen van ondergoed onder de zwemkleding in verband met hygiëne niet toegestaan.
· bij gebruik van de duikplank de veiligheidsregels in acht te nemen (lees hiervoor de instructies bij de duikplank).

Algemeen:
· laat geld, sieraden, gsm en andere waardevolle artikelen thuis. Indien dit niet mogelijk is, maak dan gebruik van de kluisjes;
· gevonden voorwerpen afgeven aan de balie;
· onze medewerkers staan te allen tijde open voor uw vragen of suggesties;
· zijn er situaties die U als vreemd of hinderlijk ervaart breng dan direct het dienstdoende personeel op de hoogte;
· in verband met uw en onze veiligheid hangen er camera’s die permanent beelden opnemen. Constateren wij via deze beelden een overtreding dan schakelt Reynaertland de politie in.

Wij wensen U een aangenaam verblijf toe in Reynaertland.